TEATR

powrót do strony startowej

 

Teatr w Muzeum – Zamku w Łańcucie to jedyny pałacowy teatr w Polsce. Wybudowany w latach 1780 - 84 dla księżnej Izabelli Lubomirskiej, gdzie w 1792 r. odbyła się prapremiera „Parad” Jana Potockiego. W latach 1800 - 1802 przebudowany przez Ch. P. Aignera, powtórnie, na polecenie hrabiego R. Potockiego na początku XX w. przez firmę F. Fellner i H. Helmer z Wiednia. Z tego okresu zachował się oryginalny wystrój i urządzenia techniczne. W latach 1994-95 Muzeum przeprowadziło całkowity remont i konserwację teatru w ramach programu „Support to conserve the European Architectural Heritage 1994”.

Portret Jana Potockiego na tle piramid

Jan Chrzciciel Lampi

Portret księżnej marszałkowej Izabelli Lubomirskiej

Elisabeth Vigee Lebrun

kopia wykonana przez Wincentego Śleńdzińskiego

Theater in the Castle Museum in Łańcut is the only palace theater in Poland. Built in 1780 - 1784 for the Dutchess Isabell Lubomirska, where in 1792 took place premiere of Jan Potocki “Parad”. In years 1800 - 1802 rebuilt by Ch. P. Aigner and again on command of the count R. Potocki at the beginning of XX century by company F. Fellner and H. Helmer from Vienna. For this period, the theater has kept the original design and technical equipment. In 1994 - 95 Museum carried out a complete renovation and maintenance of the theater under the “Support to conserve the European Architectural Heritage 1994” program.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego