Katalog znaków


plan rozmieszczenia znaków

Legenda

 • pozycja katalogowa nr - nr katalogu zawierającego zdjęcia znaku
 • punkt odniesienia - punkt topologiczny zaznaczony na planie, względem którego zmierzono położenie znaku
 • współrzędne x/y - współrzędne znaku w odniesieniu do jego punktu topologicznego. Kierunek względem punktu naniesiony na plan.
 • typ - rodzaj znaku.
 • liczba wystąpień - ilość identycznych bądź podobnych znaków
 • powiększenie fotografii znaku - kliknij na miniaturę znaku w kolumnie fotografia
 • Tabela

  pozycja
  katalogowa
  nr
  technika
  wykonania
  znaku
  lokalizacja znaku typ liczba
  wystąpień
  fotografia
  punkt
  odniesienia
  współrzędne
  x y
  1 ryta 0a 1,019 0,603 1 5
  2 ryta 0a 0,530 1,030 1 5
  3 ryta 0b 1,098 2,105 2 1
  4 ryta 0c 1,051 1,051 3 2
  5 ryta 0c 0,393 2,578 4 1
  6 ryta 0d 1,336 1,637 3 2
  7 ryta 0d 1,335 1,937 1 5
  8 ryta 0e 1,467 0,567 5 1
  9 ryta 0e 2,172 0,667 1 5
  10 ryta 0e 2,412 0,907 1 5
  11 ryta 0f 0,016 3,750 6 1
  12 ryta 0g 0,410 4,071 6 1?
  13 ryta 0g 0,937 4,721 7 3/4
  14 ryta 0g 0,922 5,588 7 3/4
  15 ryta 0g 1,360 5,608 8 1
  16 ryta 0g 1,038 7,595 7 3/4
  17 ryta Schody, oś północnej fasady 13 1
  18 ryta Schody, oś północnej fasady 14 2
  19 ryta Schody, oś północnej fasady 14 2
  20 ryta 0h 2,150 6,357 9 1
  21 ryta 0i 1,308 6,357 10 1
  22 ryta Narożna brama zewnętrzna północno-zachodnia 11 1
  23 ryta 0b 0,500 27,000 12 1