Digitalizacja zabytków zespołu zamkowego w Podhorcach

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Początki

Zamek w Podhorcach wzniesiony został w latach 1635 - 1640 na zlecenie hetmana Stanisława Koniecpolskiego, stając się jedną z najważniejszych warowni i najpiękniejszych siedzib magnackich Rzeczypospolitej. Założenie wpisane jest w nowożytny, pięcioboczny, bastionowy system fortyfikacji. Rozległy zespół zamkowo – parkowy w Podhorcach obejmuje także kościół św. Józefa (początkowo świątynia zamkowa, od 1861 r. kościół parafialny) oraz park i ogrody pałacowe, położone między zamkiem a kościołem.

Rozwój

W roku 1718 nowym właścicielem został Stanisław Mateusz Rzewuski, hetman wielki koronny, a po jego śmierci Wacław Rzewuski. Rozbudował on zamek i zlecił budowę kościoła. Świątynia jest cennym zabytkiem architektury epoki baroku, kształtowanym jednak w oparciu o klasyczne wzorce, odpowiadające estetycznym upodobaniom fundatora. W zamku Wacław Rzewuski ulokował teatr, laboratorium alchemiczne i drukarnię. Dworska grupa teatralna wystawiała pisane przez niego sztuki. W 1865 r. Leon Rzewuski sprzedał zamek ks. Eustachemu Sanguszce, a ten udostępnił go zwiedzającym.

W XX wieku

W czasie I wojny światowej zamek został dwukrotnie ograbiony. Ucierpiał także w czasie wojny polsko-radzieckiej (1918-1920) i w 1944 r. Po II wojnie, władze radzieckie ulokowały w zamku szpital gruźliczy. Poważnie uszkodził go pożar w 1956 r. W latach 1973-1974 realizowano tutaj sceny do filmu Potop.

Współcześnie

W roku 1997 zespół zamkowo – parkowy wraz z kościołem przejęła Lwowska Galeria Sztuki. Rozpoczęto pierwsze prace zabezpieczające i konserwatorskie, których zakres nie pozwala jednak na powstrzymanie postępującej degradacji monumentalnego założenia. W 2008 roku zamek w Podhorcach wpisano go na listę World Monuments Watch, jako jeden ze stu zabytków na świecie, o wyjątkowej wartości, zagrożonych zniszczeniem. Międzynarodowe działania na rzecz ratowania zamku w Podhorcach prowadzi Fundacja Podhorecki Zamek z/s we Lwowie.

Dziedzictwo

Polskie dziedzictwo narodowe wymaga ciągłej troski o jego ratowanie, zachowanie i udostępnianie, dlatego wydaje się koniecznym podejmowanie działań nad jego nieustannym badaniem i popularyzowaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Portal niniejszy prezentuje efekty prac wykonanych w czerwcu i lipcu 2017 r polegających na pełnej dokumentacji stanu zachowania Zamku w Podhorcach

Dokumentacja obiektu

Zespół zamkowo – parkowy w Podhorcach należy do najcenniejszych zabytków dawnej Rzeczypospolitej, pozostających poza granicami kraju. Dokumentacja wnętrz zabytkowych, elewacji wraz detalem architektonicznym wykonana w ramach realizacji zadania, jest fotograficzną dokumentacją, która służyć będzie opracowaniu koncepcji pełnej rewaloryzacji i prowadzeniu przyszłych prac rewaloryzacyjnych, badawczych i popularyzacji.

zadanie dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2017,
w ramach programu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.