Inwentaryzacja i identyfikacja reliefowych znaków pieczętnych na cegłach

Inwentaryzacja i identyfikacja reliefowych znaków pieczętnych na cegłach stanowiących budulec cerkwi.

signs

Znaki zinwentaryzowane do 1936 roku przez Mariana Walickiego i Józefa Jodkowskiego.

signs

Znaki identyfikowane na cegłach w strukturze muru cerkwi (ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne cerkwi, filary wewnętrzne oraz tunele - obejścia prothesis i diakonikonu) w czasie inwentaryzacji prowadzonej w 2016 roku.

Do budowy cerkwi użyto w XII wieku cegły palonej z gliny czerwonej, mieszanej czerwonej i żółtej oraz żółtej (zapewne lokalnej). Stwierdzono znaczne nieregularności w kształcie pojedynczych cegieł. Cegła palona w wysokiej temperaturze, o wysokiej twardości i trwałości, płaska, prostopadłościenna, o wymiarach 25 - 29,5 x 16 - 17,5 x 3,2 - 4,5 cm. Znaki umieszczane są na nielicznych cegłach, na jednym z boków - wozówce.

signs

Gmerk na pierwotnym narzucie tynku - tzw. Golgota: Krzyż na podwyższeniu, opisany chrystogramem IC XC (Jezus Chrystus) NИКА (Zwycięzca) oraz ГА (grób Adama) u podstawy. Obejście diakonikonu.


Znak pieczętny na cegle, XII w..

signs

Znaki pieczętne na cegle, XII w. Obejście diakonikonu.

signs
signs
signs
signs

Znaki pieczętne na cegle, XII w. Wschodni masyw cerkwi, ściany zewnętrzne.

signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs

Znaki pieczętne na cegle, XII w. Północny masyw cerkwi, ściany zewnętrzne.

signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs
signs

Badania termowizyjne

Wykonano badania struktury XII wiecznych murów cerkwi, w celu sprawdzenia przydatności metody do ich chronologicznego rozwarstwienia. Wykonano sekwencję rejestracji ścian i detalu wewnątrz i na zewnątrz świątyni. W warunkach, w jakich prowadzono pomiary okazała się ona przydatna w ograniczonym zakresie, nie umożliwiającym wskazanie większych plomb i rodzaju ich związania z pierwotną strukturą. Wobec dużej miąższości murów, niejednorodności (aplikacje z kamienia i majoliki) oraz występowania tuneli w jego grubości, właściwym byłoby powtórzenie pomiarów w warunkach znacznej różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz świątyni (zima).

signs

Na fotografii termowizyjnej zamurowany, XII wieczny portal wejściowy w elewacji północnej. Pomiar na zewnątrz budynku.

signs

Na fotografii termowizyjnej zamurowany, XII wieczny portal wejściowy w elewacji północnej. Pomiar na zewnątrz budynku.

signs

Na fotografii termowizyjnej zamurowany, XII wieczny portal wejściowy w elewacji północnej. Pomiar na zewnątrz budynku.