Dokumentacja, pomiary fotogrametryczne i prace badawcze cerkwi p.w. ŚŚ. Borysa i Gleba w Grodnie

Prace dokumentacyjne prowadzone były przez ekipę Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Były one finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków ministerstwa w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą w latach 2015, 2016, 2017.
Prace wykonane we wnętrzu świątyni w latach 2015 i 2016 są elementami projektu kompleksowej cyfrowej inwentaryzacji, naukowego opracowania i badań interdyscyplinarnych XII w. cerkwi p.w. ŚŚ Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie. Jego efekty zawarte zostaną w raporcie końcowym, który będzie wyjściowym materiałem dla dalszych, specjalistycznych badań. Efektem finalnym będzie przeprowadzenie, krytyczna analiza i publikacja wyników badań oraz pełna dokumentacja fotogrametryczna obiektu, analiza ikonograficzna, paleograficzna, rozwarstwienie chronologiczne, rekonstrukcja cyfrowa elementów polichromii ściennej i detalu architektonicznego oraz kwerenda archiwalna

Ekipa specjalistów powołana przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wykonała całość prac realizacji zadania.
Skład ekipy -

 • Paweł Myszka
 • Hanna Myszka
 • Jarosław Giemza
 • Beata Semik
 • Alicja Stettner
 • Ekipa realizacyjna składa gorące podziękowania -

 • panu Jarosławowi Książkowi, Konsulowi Generalnemu RP w Grodnie
 • panu Andrzejowi Chodkiewiczowi
 • panu Zbigniewowi Pruchniakowi
 • ojcu Aleksandrowi Bołonnikowowi, proboszczowi parafii pw Świętych Borysa i Gleba na Kołoży
 • pracownikom Konsulatu Generalnego RP w Grodnie
 • za pomoc w realizacji niniejszego zadania.
  Bez pomocy wyżej wymienionych prowadzenie prac nie byłoby możliwe