Rysunki generowane z modelu 3d

Rzut pionowy cerkwi

Rzut pionowy cerkwi generowany z modelu 3d z usytuowaniem elementów

Rzut pionowy cerkwi

Plan ściany N

Rzut pionowy cerkwi

Plan ściany N

Rzut pionowy cerkwi

Plan ściany N

tunele na rzucie pionowym tunele w rzucie ściany N tunele w rzucie ściany E

Rzuty ścian z usytuowaniem tuneli